Algemene Voorwaarden

Om de massage die u wilt ondergaan zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Sensum een aantal algemene voorwaarden.

Als u een afspraak maakt bij Sensum wordt er vanuit gegaan dat u deze
heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Hygiëne, ethiek en respect staan hoog in het vaandel bij Sensum, dit
wordt uiteraard ontegenzeggelijk ook van u verwacht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
Bij het maken van een online afspraak worden uw gegevens zoals 
telefoon, adres en emailgegevens gevraagd. Deze gegevens zijn bedoeld
voor eigen registratie.
Bij aanvang van de massagebehandeling zal er een korte intake
plaatsvinden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die
u tijdens de intake verstrekt, zodat de massages zo verantwoordelijk
en veilig mogelijk worden uitgevoerd.
Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandeling samen.
Na de behandeling zal er een korte evaluatie plaatsvinden over u
ervaring.
Bent u onder behandeling van een specialist/arts/of andere disciplines en
of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag
worden gedurende de behandelperiode.
Bij koorts of griep mag er absoluut niet gemasseerd worden. Houdt hier
rekening mee voor u de afspraak maakt.
Sensum onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses, en zal
nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen.
Eventuele informatie die u voor of tijdens de massage doorgeeft zal in
vertrouwen worden behandeld en nooit zonder u toestemming aan
derden worden verstrekt.
De klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Sensum.
Sensum kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade, van welke aard dan ook, die uit deelneming aan massage en/of
behandeling van Sensum voortvloeien.
Sensum is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van
persoonlijke bezittingen van de klant in en om de studio.
Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om u
mobiele telefoon uit schakelen of op stil te zetten voor aanvang van de
massage.
Mocht u onverhoopt de afspraak niet kunnen nakomen dan kan deze 24
uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen
24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit
geldt ook voor No-Shows. Wel is het mogelijk om zelf iemand anders in
uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan.
Het vragen naar het verrichten van erotische massages wordt niet op prijs
gesteld. Klanten die hierop inspelen worden meteen verzocht de studio te verlaten
en zijn niet meer welkom.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Betaling geschiedt bij voorkeur met pin; online of contant in de studio.